Στην Ολομέλεια της βουλής οι αλλαγές σε ΔΕΚΟ και ΑΕ του Δημοσίου
Στην Ολομέλεια της βουλής οι αλλαγές σε ΔΕΚΟ και ΑΕ του Δημοσίου

Στην Ολομέλεια της βουλής οι αλλαγές σε ΔΕΚΟ και ΑΕ του Δημοσίου

RE+D magazine
21.09.2022

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται το νομοσχέδιο που επικεντρώνεται στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου

Για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου έχουν καταστεί παρωχημένες, καθώς δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά από το 2005». Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι «το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό ρυθμίσεων και εννοιολογικές αντιφάσεις, με ευρύ πεδίο εφαρμογής, οι διατάξεις είναι ατελείς και παρωχημένες ως προς την εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών».

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου εισάγονται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στην Ολομέλεια. Για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου έχουν καταστεί παρωχημένες, καθώς δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά από το 2005». Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι «το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό ρυθμίσεων και εννοιολογικές αντιφάσεις, με ευρύ πεδίο εφαρμογής, οι διατάξεις είναι ατελείς και παρωχημένες ως προς την εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών».

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα εποπτείας και ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Με τις τιθέμενες διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση των Ανωνύμων Εταιριών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο καθώς και των θυγατρικών τους, να καταρτίζουν «Δήλωση Αποστολής» στην οποία καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εκάστοτε εταιρείας απέναντι στο κράτος. Μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται «Δήλωση ειδικών υποχρεώσεων» διάρκειας τριών ετών. Στη Δήλωση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που δεσμεύεται η εταιρεία να επιτύχει, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της. Συστήνεται σε κάθε εταιρεία Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής.

Στη συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η κυβέρνηση χαρακτήρισε αναγκαίες τις παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ ΑΕ). Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, εκτίμησαν ότι η καλούμενη «μεταρρύθμιση» της κυβέρνησης είναι ένα κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ιδιωτικοποίησή τους και προειδοποίησαν για πλήρη εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη στο καθεστώς εργασίας και στις ΔΕΚΟ.