Στην τελική ευθεία για είσοδο στο ΧΑ η DIMAND
Στην τελική ευθεία για είσοδο στο ΧΑ η DIMAND

Στην τελική ευθεία για είσοδο στο ΧΑ η DIMAND

Που θα διατεθούν τα €92.730.000 της ΑΜΚ
RE+D magazine
24.06.2022

Το "πράσινο φως" άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εισαγωγή των μετοχών της Dimand στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H Αύξηση αφορά στην έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές).

Στην αύξηση έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν οι εταιρείες Latsco (συμφερόντων οικογένειας Μαριάννας Λάτση μέχρι το ποσό των €15 εκατ., και Orasis (συμφερόντων George Elliot) μέχρι του ποσού των €10 εκατ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €5.342.000 περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε €15 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέλθει σε €92.730.000 και θα διατεθεί: 

  • Άμεσα ποσό €50.896.000 για την προπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS (H.I.G)
  • ποσό περίπου €28.000.000 για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης, 
  • ποσό περίπου €13.834.000 για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων.

Η εταιρεία τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά που αφορά στην ανάπτυξη εμβληματικών ακινήτων μεταξύ των οποίων το κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ στο κέντρο της Αθήνας και του συγκροτήματος του παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ στην Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί και για τις οποίες έχει ήδη αναλάβει δεσμεύσεις βάσει προσυμφώνων για την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτων είναι: 

Alkanor M.A.E. (Έργο: Minion): Στις 24.12.2021 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την απόκτηση των ιδιοκτησιών Α και Β της Folli Follie Συμμετοχών Α.Ε. επί του κτιρίου, έναντι ποσού €7.450.000, εκ του οποίου ποσό €1.250.000 κατεβλήθη ως αρραβώνας κατά την 24.12.2021. Το υπόλοιπο ποσό των €6.200.000 πρόκειται να καταβληθεί με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας το αργότερο μέχρι την 30.12.2022. Σημειώνεται ότι η Alkanor M.A.E. έχει αποκτήσει στις 24.12.2021 τα κτίρια Γ, Δ και Ε, συνολικής εύλογης αξίας ποσού €19.223.000, 

3V Α.Ε. (Έργo: 3V): H 3V A.E. έχει στην κατοχή της ακίνητο (αγροτεμάχιο) επιφανείας περίπου 18.730 τ.μ. στο Νέο Φάληρο στο οποίο προβλέπεται σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων 

IQ Athens M.A.E. (Έργο: Iera Odos): Tην 04.01.2021 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά βιομηχανικού συγκροτήματος (τριών βιομηχανικών κτιρίων και θυρωρείου του εργοστασίου) στην περιοχή του Βοτανικού, έναντι τιμήματος €14.220.000 με καταβολή έναντι αρραβώνα ποσού €730.000. 

Filma M.A.E. (Έργo: ΦΙΞ): Στις 17.02.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) από την Filma M.A.E.. δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά έως την 30.09.2022 ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του όλου ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, αριθμός 47, στη Θεσσαλονίκη, με τα επ’ αυτού υφιστάμενα κτίρια συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ», συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 25.211 τ.μ. έναντι τιμήματος €5.100.000. Ποσό €750.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις αναφορικά με την αγορά του υπολοίπου 50% του όλου ακινήτου, ενώ σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένεται η ανάπτυξη κτιρίων μικτών χρήσεων. 

Pefkor M.A.E. (Έργo: Μεγάλο Πεύκο): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου της «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην Νέα Πέραμο Αττικής, αντί τιμήματος €2.800.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €180.000. 

Nea Peramos Side Port M.A.E. (Έργo: Νέα Πέραμος): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην Καβάλα, αντί τιμήματος €600.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €30.000. 

Dramar M.A.E. (Έργo: Δράμα): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην περιοχή της Δράμας, αντί τιμήματος €5.100.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €290.000.

Μετά την ΑΜΚ το ποσοστό του κ. Ανδριόπουλου θα υποχωρήσει μεταξύ 51,01% με 55,25% από 63,75% σήμερα του κ. Παναγιωτίδη μεταξύ 6% με 6,5% από 7,50% σήμερα και του κ. Δήμτσα μεταξύ 3% με 3,25% από 3,75% σήμερα. 

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την 1 Ιουλίου 2022