Στις 26 Απριλίου επαναλαμβάνεται η Γ.Σ των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στις 26 Απριλίου επαναλαμβάνεται η Γ.Σ των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στις 26 Απριλίου επαναλαμβάνεται η Γ.Σ των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

RE+D magazine
23.04.2024

Αναβλήθηκε η σημερινή Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις 26 Απριλίου υβριδικά και με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας.

Οπως λέει στην ανακοίνωσή της η συγκληθείσα για σήμερα, 23 Απριλίου 2024 Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 33,72% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 και την από 12.04.2024 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024, στις 10:00 π.μ., υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 12.04.2024 Πρόσκληση.