Στο 20,11% το ποσοστό της Rinoa (Ellington Solutions) στην Αttica bank
Στο 20,11% το ποσοστό της Rinoa (Ellington Solutions) στην Αttica bank

Στο 20,11% το ποσοστό της Rinoa (Ellington Solutions) στην Αttica bank

RE+D magazine
08.12.2022

Στο 20,11%, διαμορφώνεται το ποσοστό που συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) η Rinoa LTD του Christian Udo Schoening στην Αttica bank μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας η εταιρεία Rinoa LTD (επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, ενημέρωσαν ότι  αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση τους (όπως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν και τους αντιστοιχούν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.