Στο 4,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στο 4,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 4,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε €58.951.275,87.
RE+D magazine
21.03.2024

Ποσοστό 4,15% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Η εισηγμένη με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της ακύρωσης 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 13.02.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα 4.295.406 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 4,15% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε €58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  €0,57 η καθεμία.