Στο e-adeies η νέα εφαρμογή για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα
Στο e-adeies η νέα εφαρμογή για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα

Στο e-adeies η νέα εφαρμογή για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα

Προκειμένου να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές, να κατοχυρώνουν το δικαίωμα των παρεκκλίσεων
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
28.11.2022

Προστέθηκε στο «e-Άδειες» στις αιτήσεις για βεβαίωση Όρων Δόμησης και προέγκριση Οικοδομικής Αδείας, η επιλογή "Γήπεδα εκτός σχεδίου, κατά παρέκκλιση άρτια" προκειμένου να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές, να κατοχυρώνουν το δικαίωμα της χρήσης των παρεκκλίσεων.

Σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται είναι δυνατόν να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητά τους, γήπεδα κατά παρέκκλιση άρτια πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 9ης Δεκεμβρίου 2022 που ισχύει σήμερα υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους:

  • Υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως ισχύουν. 
  • Υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου, ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις χρήσης της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης. 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του.

Το ίδιο συμβάινει και στην περίπτωση της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Δείτε τι ισχύει σήμερα για τα  κατά παρέκκλιση άρτια εκτός σχεδίου οικόπεδα