Στο ΦΕΚ η λίστα με τις αποδείξεις που δίνουν φοροαπαλλαγές
Στο ΦΕΚ η λίστα με τις αποδείξεις που δίνουν φοροαπαλλαγές

Στο ΦΕΚ η λίστα με τις αποδείξεις που δίνουν φοροαπαλλαγές

Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025 και πληρώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
RE+D magazine
29.03.2022

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με τις αλλαγές στο καθεστώς των ηλεκτρονικών αποδείξεων (ΦΕΚ Β' 1369/23-03-2022).

Η απόφαση περιλαμβάνει τη λίστα με τα  20 επαγγέλματα που θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ στους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές καθώς και την λίστα με τις αποδείξεις που υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά.

Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. 

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013 που αφορούν σε δαπάνες που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αποδείξεις που αφαιρούνται κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα είναι:

 1. Κτηνιατρικές υπηρεσίες
 2. Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
 3. Εργασίες ηλεκτρολόγου
 4. Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδιίων
 5. Εργασίες ξυλουργού
 6. Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κλπ
 7. Εργασίας σκυροδέματος
 8. Υπηρεσίες ταξί
 9. Κομμωτήρια, κουρεία  και καταστήματα ομορφιάς
 10. Υπηρεσίες κηδειών
 11. Υπηρεσίες μασάζ
 12. Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 13. Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 14. Ανάπτυξη φωτογραφιών
 15. Σχολές χορού
 16. Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή
 17. Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 18. Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 19. Νομικές υπηρεσίες
 20. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Ποιες αποδείξεις θα μετράνε διπλά

Οι αποδείξεις από ιατρικές ειδικότητες που θα μετρούν στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες είναι:

 1. Ιατροί
 2. Οδοντίατροι
 3. Ορθοδοντικοί
 4. Οστεοπαθητικοί
 5. Χειροπράκτες
 6. Οφθαλμίατροι
 7. Χειροποδιστές
 8. Ποδολόγοι