Στo σχήμα Dimand - Premia το project Skyline
Στo σχήμα Dimand - Premia το project Skyline

Στo σχήμα Dimand - Premia το project Skyline

RE+D magazine
21.07.2022

To σχήμα Dimand-Premia είναι, ο προτιμητέος επενδυτής για το project Skyline σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank.

Την διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Alpha Αστικά Ακίνητα η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Real Estate Management and Investments, στο πλάισιο της γενικότερης διαδικασίας μετασχηματισμού της.

Τα κριτήρια που θα αναδείξουν τον τελικό νικητή είναι κατ’ αρχήν το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο, που θα πρέπει να ξεπερνά τα €450 εκατ., η διάρκεια της σύμβασης διαχείρισης, που όπως φαίνεται κινείται από πέντε έως επτά έτη, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι  η αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ του υποψήφιου επενδυτή και της τράπεζας. (δάνειο)

Πρόθεση της Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση είναι να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει  573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του ομίλου και συγκεκριμένα
:

50 ακίνητα υψηλής προβολής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €280 εκατ. 

320 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €180 εκατ., τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση.

205 κατοικίες και διαμερίσματα, αξίας περίπου €75 εκατ.,.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος τα περισσότερα ακίνητα βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ στο Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται αυτοτελή εμπορικά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Φιλελλήνων (Πλατεία Συντάγματος), επί της οδού Σταδίου (Πλατεία Κοραή), στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου κ.α..


Οι επίσημες ανακοινώσεις 

"Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Holdings»), 100% μητρική της Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγει η Alpha Bank A.E. για τον σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων (εφεξής η «Συναλλαγή Skyline»), ολοκλήρωσε

την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν από επενδυτικά σχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties ΑΕΕΑΠ (η «Κοινοπραξία»).

Η Alpha Bank με την αρωγή των χρηματοοικονομικών και νομικών της συμβούλων, θα εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Kοινοπραξία, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Skyline εντός του γ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα αυτών".

"Η DIMAND Α.Ε. («Dimand») και η Premia Properties A.E.E.A.Π. («Premia Properties») από κοινού ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό ότι το επενδυτικό σχήμα «Dimand – Premia Properties» (ο «Επενδυτής») αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία, που διενήργησε η Alpha Bank για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή για το Project Skyline.

Το Project Skyline είναι ένα επενδυτικό όχημα της Alpha Bank το οποίο περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων διαφόρων χρήσεων με σημαντική συγκέντρωση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά κέντρα της χώρας (το «Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων»). Ενδεικτικά στο Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων περιλαμβάνονται αυτοτελή εμπορικά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Φιλελλήνων (Πλατεία Συντάγματος), επί της οδού Σταδίου (Πλατεία Κοραή), στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου κ.α., καθώς και χαρτοφυλάκιο 205 κατοικιών και διαμερισμάτων.

Ο Επενδυτής και η Alpha Bank θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του τρίτου τριμήνου του 2022. Οι εταιρείες Dimand και Premia Properties θα προβούν στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος".