Στρατηγική η μεγάλη τουριστική επένδυση στην Σαρωνίδα
Στρατηγική η μεγάλη τουριστική επένδυση στην Σαρωνίδα

Στρατηγική η μεγάλη τουριστική επένδυση στην Σαρωνίδα

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 840 εκατ. ευρώ θα αναπτυχεί σε έκταση περίπου 6000 στρ. που ανήκει στο Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ»
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
23.06.2022

Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και πλέον προχωρά με την διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων το έργο «SARONIDA OLYMPOS GOLF PROJECT» στην Σαρωνίδα Αττικής

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 840 εκατ. ευρώ  αφορά στην δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που περιλαμβάνει  γήπεδο golf, 18 οπών, υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία,  ελικοδρόμιο, ένα παραθεριστικό χωριό, συνολικού εμβαδού έως 600.000 τμ, τουριστικό λιμένα καθώς και  εγκαταστάσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 

Το έργο θα αναπτυχεί σε έκταση  περίπου 6000 στρ. που ανήκει στο Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ» στην Σαρωνίδα και Φορέας ανάπτυξης είναι η εταιρεία VITA DEVELOPMENT 

Το έργο στο οποίο συμμετέχει ο Συνεταιρισμός με ποσοστό 60-40 θα δώσει λύση στην πολύχρονη περιπέτεια -από το 1968 οπότε και ιδρύθηκε-  να εξασφαλίσει στα περί τα 3000 μέλη του κατοικία. Ο Συνεταιρισμός των υγειονομικών όπως και των αξιωματικών στο Πικέρμι εγκλωβίστηκαν μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975  οπότε για πρώτη φορά κατοχυρώθηκε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, απαγορεύοντας τη μεταβολή της χρήσης των δασικών εκτάσεων, παρά μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στους οποίους δεν εμπίπτει η οικιστική ανάπτυξη.

Η μεγάλη τουριστική επένδυση αναμένεται να αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή και  να δημιουργήσει περισσότερες από 800 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της ενώ κατά την κατασκευαστική περίοδο του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.