Στροφή των επενδυτών στα αμοιβαία κεφάλαια
Στροφή των επενδυτών στα αμοιβαία κεφάλαια

Στροφή των επενδυτών στα αμοιβαία κεφάλαια

Θετικές αποδόσεις καταγράφονται το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
RE+D magazine
31.07.2023

Αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2023 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Σε υψηλά 15ετίας διαμορφώνεται το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανέρχεται στα 13,954 δισ. ευρώ, από 10,882 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022, αυξημένο κατά 3,072 δισ. ευρώ ή κατά 28,23%. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα 26,82 δισ., αυξημένο κατά 17,42% από το τέλος του 2022.

Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών έχει ως εξής: Το 50,4% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 32,3% αφορούν στο Asset Management, το 16,5% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 0,8% σε εναλλακτικές επενδύσεις

H συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες )που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 24,2% την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 13,52 δισ. ευρώ.

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση ενεργητικών κατά 9,58% από 31.3.2023 και 14,76% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 8.653 εκ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), κατέγραψε αύξηση 31,82% από το προηγούμενο τρίμηνο και 38,42% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 217 εκ. Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2022 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 22,79% στα 4.431 εκ. σε σχέση με την 31.12.2021.