Σύμβαση έργου ύψους €10,7 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ
Σύμβαση έργου ύψους €10,7 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Σύμβαση έργου ύψους €10,7 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 10.777.848,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
RE+D magazine
10.04.2024

Σύμβαση έργου με την διοίκηση της 3η2 Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας υπέγραψε η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η σύμβαση έργου αφορά στην εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και υλοποίηση του έργου «AΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»”». 

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 10.777.848,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους είκοσι (21) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 110,5 εκατ. ευρώ.