Σε ελεύθερη πτώση οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ακίνητα
Σε ελεύθερη πτώση οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ακίνητα

Σε ελεύθερη πτώση οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ακίνητα

Σημαντική πτώση των επενδύσεων κατέγραψε η CBRE για το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Βάλια Πολίτη
21.06.2023

Ο παγκόσμιος όγκος επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα μειώθηκε κατά 55% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2023, στα $147 δις. Ο όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 56% στην Αμερική, 64% στην Ευρώπη και 20% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Τα υψηλά επιτόκια, οι αυστηροί πιστωτικοί όροι και η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη μικρότερη επενδυτική δραστηριότητα.

Συνολικά, οι κατοικίες και τα γραφεία σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση (-64%) και η λιανική τη μικρότερη (-32%). Τα υψηλά επιτόκια, οι αυστηροί πιστωτικοί όροι και η προοπτική μιας μέτριας ύφεσης στις ΗΠΑ θα μειώσουν περαιτέρω την επενδυτική δραστηριότητα σε εμπορικά ακίνητα το 2023. Ωστόσο, η δραστηριότητα θα αρχίσει να αυξάνεται αργότερα μέσα στο έτος, καθώς ο πληθωρισμός πέφτει και η οικονομική αβεβαιότητα υποχωρεί.

Ο τομέας των πολυκατοικιών προσέλκυσε τις περισσότερες επενδύσεις το πρώτο τρίμηνο με $ 34 δις., αν και μειωμένος κατά 64% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βιομηχανικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 55% σε ετήσια βάση στα $ 33 δις., ενώ οι επενδύσεις σε χώρους γραφείων μειώθηκαν κατά 64% στα $ 31 δις.. Οι επενδύσεις στη λιανική μειώθηκαν κατά 32% στα $ 29 δις.


CBRE Q12023.png


Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη πτώση στις επενδύσεις του πρώτου τριμήνου

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο στα $ 37 δις., λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι επενδύσεις σε γραφεία στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 74% από έτος σε έτος το πρώτο τρίμηνο στα $ 9 δις. Παρά τη σχετικά ισχυρή επιστροφή στα γραφεία, η Ευρώπη βλέπει μια διχοτόμηση στην αγορά γραφείων με τους επενδυτές να στοχεύουν κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης ποιότητας.

Οι βιομηχανικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 70% από έτος σε έτος στην Ευρώπη σε $ 6 δις. Παρά την επιβράδυνση της δραστηριότητας χρηματοδοτικής μίσθωσης, η CBRE αναμένει συνεχή ζήτηση από επενδυτές για βιομηχανικά ακίνητα, λόγω των σχετικά ισχυρών συνολικών θεμελιωδών μεγεθών.

Οι ευρωπαϊκές λιανικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 46% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο στα $ 7 δις. Αν και ο υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να επιβαρύνει τους καταναλωτές, η αύξηση του διεθνούς τουρισμού θα μπορούσε να τονώσει τον κλάδο.

Οι επενδύσεις σε πολυκατοικίες στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 63% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο στα $ 8 δις. Αν και το αυξανόμενο κόστος χρέους αποδυνάμωσε τη ζήτηση, η CBRE αναμένει ότι ο κλάδος θα παραμείνει ανθεκτικός, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών.


CBRE Q12023_2.png


Προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά

Σύμφωνα με τη CBRE, η επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών, οι στενές πιστωτικές συνθήκες και η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών θα αποδυναμώσουν τα θεμελιώδη μεγέθη των ακινήτων και την επενδυτική δραστηριότητα στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2023. Για ολόκληρο το έτος, η CBRE προβλέπει μείωση 26% στον παγκόσμιο όγκο επενδύσεων, με μειώσεις 27% στην Αμερική, 30% στην Ευρώπη και 5% έως 10% στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Καθώς οι οικονομικές συνθήκες σταθεροποιούνται και αναδύεται μια σαφέστερη προοπτική για την πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αναμένετε ότι ο όγκος των επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα θα αρχίσει να βελτιώνεται το τέταρτο τρίμηνο του έτους.


Πηγή: CBRE