ΤΕΞΑΠΡΕΤ: Bιομηχανικό συγκρότημα στο Καλοχώρι επενδυτικού ενδιαφέροντος
ΤΕΞΑΠΡΕΤ: Bιομηχανικό συγκρότημα στο Καλοχώρι επενδυτικού ενδιαφέροντος

ΤΕΞΑΠΡΕΤ: Bιομηχανικό συγκρότημα στο Καλοχώρι επενδυτικού ενδιαφέροντος

RE+D magazine
08.07.2024

Σε πλειστηριασμό βγαίνει το βιομηχανικό συγκρότημα της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, στην Θεσσαλονίκη

Tο συγκρότημα έχει κατασκευαστεί σε γωνιακό οικόπεδο συνολικής έκτασης 64.051 τ.μ στη συμβολή των οδών Ανατολικής Θράκης και Αρκαδίου στην άτυπη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου δίπλα στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ Περιλαμβάνεται κτίριο-βαφείο-λευκαντήριο με διώροφο κτίριο γραφείων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αποθήκες, λεβητοστάσιο, δεξαμενές και άλλες υποδομές, συνολικής επιφάνειας 27.507,05 τ.μ της ΤΕΞΑΠΡΕΤ.  

Οι εγκαταστάσεις ξεκίνησαν να κατασκευάζονται από το 1972. Στην πορεία μέχρι το 1989 υπήρξαν έξι επεκτάσεις του βαφείου-λευκαντηρίου και προσθήκη νέων δεξαμενών. 

CERVED VALUATION ΤΕΞΑΠΡΕΤ-ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ-15.2.2023-5_1.jpg

Τμήμα του ακαλύπτου επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ. είναι ασφαλτοστρωμένο και τμήμα περίπου 3.000 τ.μ. χαλικοστρωμένο, ενώ υφίστανται επίσης γεφυροπλάστιγγα και δίκτυα ομβρίων. 

Το ενιαίο οικόπεδο διαθέτει περίφραξη από τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος με μεταλλικό κιγκλίδωμα καθώς και τρεις μεταλλικές πόρτες εισόδου-εξόδου.

CERVED VALUATION ΤΕΞΑΠΡΕΤ-ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ-15.2.2023-5.jpg

Το συγκρότημα είναι κενό τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου η συντήρησή του κρίνεται ελλιπής, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται σημάδια καθαιρέσεων/αποξηλώσεων με βάση την εξωτερική αυτοψία.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο κέντρο του ενιαίου οικοπέδου και  περιλαμβάνουν: 

1. Εργοστάσιο - ισόγειο χώρο παραγωγής επιφάνειας 10.368 τ.μ. 

2. Εργοστάσιο - ισόγειο χώρο παραγωγής επιφάνειας 4.320 τ.μ.

3. Εργοστάσιο - ισόγειο χώρο παραγωγής επιφάνειας 1.065,60 τ.μ.

4. Ισόγειες αποθήκες συνολικής επιφάνειας 540 τ.μ. 

5. Διώροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 4.051,60 τ.μ. 

6. Ισόγεια αποθήκη - γραφεία επιφάνειας 87,45 τ.μ. 

7. Ισόγειες αποθήκες-γραφεία επιφάνειας 1.730 τ.μ. 

8. Διάφορα ανεξάρτητα από τον κεντρικό κτιριακό όγκο ισόγεια βοηθητικά κτίσματα και ειδικότερα λεβητοστάσιο επιφάνειας 264 τ.μ., φυλάκιο επιφάνειας 34,20 τ.μ., αποθήκη επιφάνειας 9,61 τ.μ., αποθήκη επιφάνειας 653,40 τ.μ., χώρο μετασχηματιστών επιφάνειας 23,94 τ.μ., χώρο Η/Ζ επιφάνειας 88,41 τ.μ. και αποθήκες υλικών επιφάνειας 244,57 τ.μ. 

9. Λοιπές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που αφορούν δύο ανοικτές δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις (φρεάτια κ.λπ.), τρεις κλειστές πλακοσκεπείς δεξαμενές και μία χαμηλή δεξαμενή στο πίσω τμήμα του γηπέδου, καθώς και τις βάσεις των δεξαμενών υγραερίου. 

Η βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου βρίσκεται δίπλα στην κωμόπολη του Καλοχωρίου και το Γαλλικό ποταμό, πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και δυτικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από το κέντρο της πόλης. 

Η περιοχή είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω της Εγνατίας Οδού και της Περιφερειακής Οδού. 

CERVED VALUATION ΤΕΞΑΠΡΕΤ-ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ-15.2.2023-6_1.jpg

Λόγω της εγγύτητας στη Θεσσαλονίκη και τις εγκαταστάσεις του λιμανιού και της εύκολης πρόσβασης, η περιοχή του Καλοχωρίου αναπτύχθηκε σημαντικά μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 2000, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό βιομηχανιών βιοτεχνικών κτιρίων και αποθηκών.

CERVED VALUATION ΤΕΞΑΠΡΕΤ-ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ-15.2.2023-6.jpg

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αρκετά υψηλές αξίες γης, με την κύριο όγκο των  επενδύσεων να αφορούν στην αγορά κενών οικοπέδων για ανέγερση κτιρίων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Μειονέκτημα ωστόσο της περιοχής αποτελούν οι ελλιπείς υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λπ.). 

Ημερομηνία Πλειστηριασμού 27 Ιουλίου 2024 

Τιμή Πρώτης Προσφοράς €4.200.000 εκατ.

To ακίνητο εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, ο oποίος είναι αναρτημένος στο eauction.gr (πλατφόρμα διενέργειας πλειστηριασμών).

Photo:www. e-auction.gr