Το 4,47% των δικαιωμάτων ψήφου της Cement International απέκτησε η Titan
Το 4,47% των δικαιωμάτων ψήφου της Cement International απέκτησε η Titan

Το 4,47% των δικαιωμάτων ψήφου της Cement International απέκτησε η Titan

Το ποσοστό ανακτήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένων επαναγορών.
RE+D magazine
13.02.2023

Την περίοδο από 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και 10 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρία και η θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αγόρασαν συνολικά 30.704 μετοχές της Titan Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Titan Cement International SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοίνωσε ότι την περίοδο από 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και 10 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρία και η θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αγόρασαν συνολικά 30.704 μετοχές της Titan Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan Cement International SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.503.847 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,47% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Δείτε τις συναλλαγές εδώ.