Το νέο fund της Deca Ιnvestments συγκέντρωσε κεφάλαια €213 εκατ.
Το νέο fund της Deca Ιnvestments συγκέντρωσε κεφάλαια €213 εκατ.

Το νέο fund της Deca Ιnvestments συγκέντρωσε κεφάλαια €213 εκατ.

Σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία μέσα σε ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
RE+D magazine
24.10.2023

To επενδυτικό fund της Deca Investments Diorama II (Diorama Investments II RAIF, S.C.A.) ολοκλήρωσε τον κύκλο συγκέντρωσης κεφαλαίων (final closing) με δεσμεύσεις ύψους €213 εκατ. σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία μέσα σε ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

To θετικό αυτό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την επενδυτική φιλοσοφία της Deca Investments η οποία  εστιάζει σε εταιρείες όπου ο συνδυασμός της ποιότητας διοίκησης, της δυναμικής του κλάδου και των θεμελιωδών τους στοιχείων δείχνουν ότι η αναμενόμενη προσαρμοσμένη-στον-κίνδυνο απόδοση θα είναι ελκυστική αλλά και την εμπιστοσύνη ελληνικών και διεθνών θεσμικών επενδυτών, καθώς και Ελλήνων επιχειρηματιών. 

Ο κ. Νίκος Κούλης, Partner και Διευθύνων Σύμβουλος της Deca Investments δήλωσε σχετικά: «Έχουμε την καλή τύχη να έχουμε μια εξαιρετική ομάδα επενδυτών με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κρατικά ταμεία χρηματοδοτήσεων, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, family offices και διακεκριμένους επιχειρηματίες. Ο στόχος μας, όπως και στο Diorama I, είναι να διαμορφώσουμε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων το οποίο θα δημιουργήσει υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές αλλά παράλληλα θα βοηθήσει την ανάπτυξη και πρόοδο σημαντικών Ελληνικών εταιρειών και συνεπακόλουθα θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία. Εκ μέρους των εταίρων της Deca Investments θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας χωρίς την προσπάθεια και αφοσίωση των οποίων αυτός ο υψηλός στόχος δεν θα είχε επιτευχθεί».