Το πρώτο ηλιακό πάρκο της Amazon στην Ελλάδα
Το πρώτο ηλιακό πάρκο της Amazon στην Ελλάδα

Το πρώτο ηλιακό πάρκο της Amazon στην Ελλάδα

Τα έργα ΑΠΕ της εταιρείας στην Ευρώπη δημιούργησαν, μόνο το 2022, επενδύσεις περίπου €2,4 δισ. και πάνω από 3.900 νέες θέσεις εργασίας.
RE+D magazine
24.10.2023

Η Amazon ανακοινώνει την ολοκλήρωση 39 νέων έργων ΑΠΕ στην Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ηλιακού έργου κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα, στα Μακρυχώρια Αιτωλοακαρνανίας - τα οποία προσθέτουν περισσότερο από 1GW συνολικής δυναμικότητας καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Πλέον, ο τεχνολογικός κολοσσός έχει υλοποιήσει περισσότερα από 160 αιολικά και ηλιακά έργα σε 13 χώρες της Ευρώπης. Όταν όλα τα έργα θα τεθούν σε λειτουργία, αναμένεται να προσφέρουν 5,8GW καθαρής ενέργειας, δυναμικότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων των 4,7 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη σε ετήσια βάση.


Τα νέα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 15 ηλιακών εγκαταστάσεων σε υποδομές της Amazon, καθώς και 24 αιολικά και ηλιακά έργα κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ηλιακού πάρκου της εταιρείας στην Ελλάδα. Το έργο της Amazon στην Ελλάδα έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης ηλιακής εγκατάστασης κοινής ωφέλειας της εταιρείας στην Πολωνία το περασμένο έτος. Οι επενδύσεις της Amazon στις εν λόγω χώρες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης των ενεργειακών δικτύων, περιορίζοντας την ανάγκη χρήση ορυκτών καυσίμων.


«Με πάνω από 160 αιολικά και ηλιακά έργα στην Ευρώπη, η Amazon παρέχει νέες πηγές καθαρής ενέργειας στα τοπικά δίκτυα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης μετάβασης προς τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2025» δήλωσε η Lindsay McQuade, Director of Energy, EMEA της Amazon. 


Από το 2014 έως το 2022, τα ευρωπαϊκά αιολικά και ηλιακά πάρκα της Amazon, δημιούργησαν περίπου €2,4 δισ. σε επενδύσεις στην Ευρώπη, συνεισφέροντας παράλληλα περισσότερα από €723 εκατ. στο ΑΕΠ της περιοχής, όπως ορίζει το νέο οικονομικό μοντέλο που υλοποιεί η εταιρεία. 


Ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Amazon σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταδεικνύεται από στοιχεία που προσδιορίζονται μέσω ενός νέου οικονομικού μοντέλου που ανέπτυξε η εταιρεία και το οποίο ακολουθεί τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και επικυρώνεται από την παγκόσμια ανεξάρτητη εταιρεία οικονομικών συμβούλων Oxford Economics. Το μοντέλο εφαρμόζεται στα έργα ανανεώσιμης ενέργειας κοινής ωφέλειας που έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται ή ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μεταξύ 2014-2022, ή αναμένεται να λειτουργήσουν το 2023, ως αποτέλεσμα συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες έχει προχωρήσει η Amazon. 


Νέες επενδύσεις σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες


Οι επενδύσεις της Amazon σε ηλιακά και αιολικά έργα έχουν καταστήσει την εταιρεία τον μεγαλύτερο αγοραστή ανανεώσιμης ενέργειας - σε επίπεδο εταιρειών -  στην Ευρώπη, μια πρωτιά που διατηρεί από το 2021. Τα πρόσφατα έργα της Amazon περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ηλιακών εγκαταστάσεων σε οροφές κτιρίων σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και την υλοποίηση ηλιακών και αιολικών έργων σε Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.


Στόχος της Amazon είναι η ηλεκτροδότηση των λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των data centres της Amazon Web Services (AWS), των κέντρων διαχείρισης παραγγελιών, και των φυσικών καταστημάτων της, με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025 – πέντε χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το 2030. Το 2022, το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από την Amazon διεθνώς, προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.