Υποχρεωτικές οι πράσινες στέγες στη Γαλλία
Υποχρεωτικές οι πράσινες στέγες στη Γαλλία

Υποχρεωτικές οι πράσινες στέγες στη Γαλλία

Απαραίτητη προϋπόθεση η μερική κάλυψη από φυτά ή φωτοβολταϊκά
Βάλια Πολίτη
04.10.2022

Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νόμο που απαιτεί οι στέγες των νέων εμπορικών κτιρίων να καλύπτονται εν μέρει από φυτά ή ηλιακούς συλλέκτες. Η απαίτηση αφορά όλα τα νέα κτίρια σε εμπορικές ζώνες.

Οι πράσινες στέγες συνδέονται με μια σειρά από περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η παροχή θερμομόνωσης των κτιρίων, η διαχείριση των όμβριων υδάτων και η πτώση της συνολικής θερμοκρασίας των αστικών κέντρων . Δεν παύουν, ωστόσο, να αποτελούν μια προσθήκη με σημαντικό τεχνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε κάθε κατασκευή.

Ο γαλλικός νόμος ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού με τους Γάλλους ακτιβιστές, οι οποίοι προωθούσαν την πλήρη κάλυψη των οροφών με βλάστηση. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις απαιτείται από τους κατασκευαστές να καλύψουν μόνο ένα μέρος της οροφής όχι μόνο με φυτά, αλλά και με την εναλλακτική των ηλιακών πάνελ, τα οποία προσφέρουν με τη σειρά τους διαφορετικά οφέλη που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.

Η Γαλλία δεν είναι η πρώτη χώρα που προωθεί τις πράσινες στέγες. Το 2009, η πόλη του Τορόντο άρχισε να απαιτεί από ορισμένα νέα κτίρια να περιλαμβάνουν φύτευση πρασίνου στην ταράτσα. Πλέον, οι περισσότερες κατηγορίες νέων κτιρίων στο Τορόντο ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά και στην Ελβετία, όλα τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν πράσινες στέγες, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στην πραγματικότητα η αποδοτικότητα της λύσης των φυτεμένων δωμάτων διαφέρει σημαντικά κατά περίπτωση, και η καθολική εφαρμογή τους μπορεί να μην επιφέρει τα αναμενόμενα, καθώς άλλες παρεμβάσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές σε επίπεδο πόλης. 

Σε κάθε περίπτωση, καθώς ο αγώνας προς την επίτευξη καθαρού μηδενικού αποτυπώματος εντείνεται, οι χώρες που νομοθετούν υπέρ της δημιουργίας πράσινων στεγών αναμένεται να αυξηθούν.