Προχωρά στην επόμενη φάση το έργο ΣΔΙΤ της Ακαδημίας Αθηνών
Προχωρά στην επόμενη φάση το έργο ΣΔΙΤ της Ακαδημίας Αθηνών

Προχωρά στην επόμενη φάση το έργο ΣΔΙΤ της Ακαδημίας Αθηνών

Ποιες μεγάλες κατασκευαστικές προχωρούν στο διαγωνισμό €71.800.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.
Ειρήνη Θεοφανίδου
01.11.2021

Το «πράσινο φως» για την πρόσκληση συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του έργου «Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής μέσω ΣΔΙΤ» άναψε με σχετική απόφασή της η Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (Τμήμα Προμηθειών) της Ακαδημίας Αθηνών.

Οπως αναφέρει η σχετική απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, που θα επιλεγεί από τη διαδικασία, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί,  σε καθαρά παρούσα αξία, σύμφωνα με την με αριθμό 36/13.12.2017 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε 71.800.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Αποδεκτή από την α' φάση του διαγωνισμού έχει γίνει η προεπιλογή των υποψηφίων κατασκευαστικών εταιρειών ΑΒΑΞ Α.Ε., ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ αποκλείστηκε από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού η ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. –  ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, καθώς και συναφείς υπηρεσίες λειτουργίας του κτιρίου.

Πρόκειται για σύγχρονη (state-of-the-art) κτιριακή εγκατάσταση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, συνολικού ενδεικτικού εμβαδού 23.000 τ.μ., με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές και νεοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις.

Επίσης, αφορά στην ανακατασκευή του Λομβερδείου κτιρίου, που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών, συνολικού εμβαδού 555 τ.μ.

Πιο αναλυτικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν εργαστηριακές υποδομές όπως:

— πανεπιστήμια,

— πανεπιστημιακές κλινικές,

— ερευνητικά κέντρα,

— νοσοκομεία - θεραπευτήρια,

— φαρμακοβιομηχανίες,

— διαγνωστικά κέντρα, και

— εταιρείες πληροφορικής στον χώρο της υγείας.

Ταυτόχρονα, ο χώρος των κτιρίων θα προσφέρεται προς εγκατάσταση νεοφυών (start-ups) και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής και ιατρικών εφαρμογών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές και τη μοναδική ευκαιρία διαδραστικής επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εργαστηριακό μικροεξοπλισμό, οίκο ζωικών προτύπων / μονάδα λοιμωδών, εργαστήριο βιοαπεικόνισης, ακτινοβολητή, κυτταρόμετρο - κυτταροδιαχωριστή, εξοπλισμό μεταβολομικής - πρωτεομικής, αναβάθμιση συστοιχιών υπολογιστών, εξοπλισμό βιοτράπεζας και εξοπλισμό φαρμακολογίας.