Ελλάδα
Αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών στο Ηράκλειο Κρήτης

Το έργο, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης, αποτελείται από 3 υποέργα.

Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Λαύριο-Σέριφος και Σέριφος-Μήλος

Το έργο επιλύει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας των νησιών και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2

Ιδανικός προορισμός η Ελλάδα για τους ψηφιακούς νομάδες

Η Αθήνα και η Κρήτη "πρωταγωνιστούν" σε αυτή την κατηγορία

Η Linde ξεκίνησε την πρώτη παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα

Η Linde δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας από την ενεργειακή πηγή έως την κατανάλωση

Προχωράει η μεγάλη ανάπλαση στο οικόπεδο του ΝΑΤ στο Μάτι

Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ήπιου χαρακτήρα υποδομές για οικογένειες, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.