Μέλος Επιτροπής Real Estate του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ανάπτυξη με δύο μοχλούς

Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας