Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Αν δεν προσαρμοστούμε, θα συρρικνωθούμε

Σε τρείς πυλώνες θα στηριχθεί το νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος