Αλλαγές στη στρατηγική τους ετοιμάζουν τα Family Office το 2023
Αλλαγές στη στρατηγική τους ετοιμάζουν τα Family Office το 2023

Αλλαγές στη στρατηγική τους ετοιμάζουν τα Family Office το 2023

Επί ευρωπαϊκού εδάφους διέθεσαν το 11% των επενδύσεων σε ακίνητα.
Ειρήνη Θεοφανίδου
01.06.2023

Τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών ετοιμάζουν στην στρατηγική κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων τα Family Offices παγκοσμίως για το 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση της UBS «Global Family Office 2023» που βάζει στο στόχαστρό της 230 μεμονωμένα family office σε όλο τον κόσμο με μέση συνολική καθαρή περιουσία $2,2 δισ. υπό το φως της αύξησης των επιτοκίων, του αυξημένου πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης η μεγαλύτερη αλλαγή που σχεδιάζουν τα family offices είναι στην ανεπτυγμένη αγορά σταθερού εισοδήματος όπου μετά από τρία χρόνια μείωσης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων σχεδόν 4 στα 10 σχεδιάζουν αύξηση μέσα στην επόμενη πενταετία. 

Το σταθερό εισόδημα είναι πλέον η πιο δημοφιλής πηγή διαφοροποίησης, καθώς περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των family office μετακινούνται σε ομόλογα υψηλής ποιότητας, μικρής διάρκειας για πιθανή προστασία του πλούτου, απόδοση και ανατίμηση κεφαλαίου. Αυτή τη στιγμή, η αυξημένη έκθεση σταθερού εισοδήματος αντανακλά τη γενική ανακατανομή από ένα ευρύ μείγμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

ubs_GFO2023_Changes1.jpg

Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να προβλέπουν μεγαλύτερη κατανομή σε περιουσιακά στοιχεία αυξημένου ρίσκου, με 34% να σχεδιάζουν αυξήσεις στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών μετά την άνοδο του δολαρίου και το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας. Οι κατανομές των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου αυξήθηκαν στο 7% από 4% και, αντίθετα, οι άμεσες κατανομές ιδιωτικών κεφαλαίων μειώθηκαν στο 9% από 13%. Τα Family Office σχεδιάζουν επίσης να μειώσουν τη θέση τους στα ακίνητα το επόμενο έτος. Συλλογικά, αυτό οφείλεται σε αυξημένη θέση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτικό χρέος και υποδομές.

«Η φετινή έκθεση έρχεται σε μια καθοριστική χρονική στιγμή. Είναι το τέλος μιας εποχής για χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια και άφθονη ρευστότητα που ακολούθησε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά μας δείχνει ότι τα Family offices πραγματοποιούν σημαντικές αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται σε θέση ανάπτυξης και επιτυχίας», δήλωσε ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Head Global Family and Institutional Wealth, Co-Head Global Markets της UBS.

«Ενώ οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς και οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν οδηγήσει σε μια στροφή προς τη ρευστότητα, βραχυπρόθεσμο σταθερό εισόδημα, το 66% των family offices εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η έλλειψη ρευστότητας ενισχύει τις αποδόσεις μακροπρόθεσμα και προσπαθούν να αυξήσουν περαιτέρω τις κατανομές σε εναλλακτικές λύσεις όπως τα αμοιβαία κεφάλαια αυξημένου κινδύνου , ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ιδιωτικό χρέος για να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την κατανομή τους στις ιδιωτικές αγορές».

Οι προοπτικές ανά περιφέρεια

ΗΠΑ

Ο κύριος σκοπός των family office που δημιουργούνται στις ΗΠΑ είναι να υποστηρίξουν τη μεταφορά πλούτου από γενιά σε γενιά (76%). Το 63% εφαρμόζει σχέδιο διαδοχής του πλούτου για τα μέλη της οικογένειας, αλλά μόνο το 38% έχει δημιουργήσει σχέδιο διαδοχής για το συνολικό οικογενειακό γραφείο. Η κατανομή των επενδύσεων σε ακίνητα (21%) και αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (10%) ήταν η υψηλότερη μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρήσεων διεθνώς. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η ύφεση αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για τα οικογενειακά γραφεία των ΗΠΑ και η κατανομή των μετρητών τους ήταν η λιγότερο συντηρητική (7%).

Λατινική Αμερική

Στη Λατινική Αμερική είχαν την υψηλότερη κατανομή σε σταθερό εισόδημα (30%). Η κατανομή τους σε ακίνητα ήταν η χαμηλότερη (5%) και μόνο το ένα πέμπτο (20%) χρησιμοποιεί αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ως διαφοροποιητικό παράγοντα του χαρτοφυλακίου. Το 60% των οικογενειακών γραφείων στη Λατινική Αμερική δεν επενδύουν σε αποκεντρωμένες πληρωμές ή τεχνολογίες.

Ασία-Ειρηνικός

Τα family offices στην Ασία και τον Ειρηνικό είχαν την υψηλότερη κατανομή σε μετοχές (37%) και σχεδόν τα μισά (46%) χρησιμοποιούν αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ως μέσο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Από εκείνα που διαθέτουν επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια, πραγματοποιούν επίσης άμεσες επενδύσεις περισσότερο από άλλες περιοχές (31%) και το 77% των επενδύσεων τους σε ιδιωτικά κεφάλαια επενδύεται στην τεχνολογία. Από επενδυτικής πλευράς οι ιατρικές συσκευές και η τεχνολογία υγείας έχουν την καλύτερη απήχηση (76%). Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έχουν προδιάθεση για την πατρίδα τους, με το 51% των περιουσιακών στοιχείων να επενδύονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης Κίνας.

Ευρώπη (εκτός Ελβετίας)

Επί ευρωπαϊκού εδάφους διέθεσαν το 11% των επενδύσεων σε ακίνητα, με το 30% να σχεδιάζει να αυξήσει τις κατανομές τα επόμενα πέντε χρόνια. Το 94% διαχειρίζεται τη στρατηγική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων εσωτερικά και το 75% συμφωνεί ότι η έλλειψη ρευστότητας αυξάνει τις αποδόσεις. Μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό (79%), η αυτοματοποίηση και η ρομποτική είναι το δεύτερο πιο προτιμώμενο επενδυτικό θέμα (75%).

Ελβετία

Σύμφωνα με την έκθεση, ο κύριος σκοπός των οικογενειακών γραφείων που δημιουργούνται στην Ελβετία είναι να υποστηρίξουν τη μεταφορά πλούτου από γενιά σε γενιά (73%). Το 43% εφαρμόζει σχέδιο διαδοχής του πλούτου για τα μέλη της οικογένειας, αλλά μόνο το 35% έχει δημιουργήσει σχέδιο διαδοχής για το συνολικό οικογενειακό γραφείο. Σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ομολόγους τους, έχουν την υψηλότερη κατανομή σε ακίνητα (18%), μετρητά (13%) και έργα τέχνης και αντίκες (4%), με τη χαμηλότερη κατανομή σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (4%).