Περίοδος αποκλειστικότητας έως 31 Μαρτίου 2023 για την πώληση της ΑΚΤΩΡ
Περίοδος αποκλειστικότητας έως 31 Μαρτίου 2023 για την πώληση της ΑΚΤΩΡ

Περίοδος αποκλειστικότητας έως 31 Μαρτίου 2023 για την πώληση της ΑΚΤΩΡ

Αποδέκτης πρότασης από τις εταιρίες WADE ADAMS HELLAS SMSA και ADAMAS GROUP LIMITED.
RE+D magazine
31.01.2023

Αποδέκτης κοινής προσφοράς των εταιρειών WADE ADAMS HELLAS SMSA και ADAMAS GROUP LIMITED («WA & AD») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» με τις οποίες είχε ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις έγινε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Οπως λέει σε ανακοίνωσή της απαντώντας σε ερωτήματα του ΧΑ, η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής εγγυήσεων υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς και τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας).

Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει στην WA&AD περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 31.03.2023. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, η Εταιρεία θα προβεί σε πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος και των όρων της συναλλαγής.

Οι επιλογές για τον κλάδο ΑΠΕ

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ίδια ανακοίνωση σχολιάζοντας δημοσιεύματα για την πώληση του 25% του κλάδου ΑΠΕ "ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διαθέτει, εξετάζει διαρκώς επιλογές για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Εταιρεία διευκρινίζει ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει οιαδήποτε σχετική απόφαση".