Δύο ομολογιακά δάνεια ύψους €35 εκατ. πήρε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Δύο ομολογιακά δάνεια ύψους €35 εκατ. πήρε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Δύο ομολογιακά δάνεια ύψους €35 εκατ. πήρε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Τα δάνεια είναι διάρκειας δυο και πέντε ετών αντίστοιχα.
RE+D magazine
02.06.2022

Την υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους €15 εκατ. με την Τράπεζα Eurobank, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. 

Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018. 

Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους €20 εκατ. με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.