Μειώνουν τα "βάρη" τους Alpha Bank, Attica και Πειραιώς
Μειώνουν τα "βάρη" τους Alpha Bank, Attica και Πειραιώς

Μειώνουν τα "βάρη" τους Alpha Bank, Attica και Πειραιώς

Οριστική συμφωνία για το Astir Ι της Attica Bank και πώληση της Sunshine Leases της Πειραιώς στην Bain Capital.
Ειρήνη Θεοφανίδου
01.09.2023

Συνεχίζουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους οι τράπεζες με πωλήσεις "κόκκινων" δανείων και θυγατρικών εταιρειών.

Στόχος των συστημικών τραπεζών για την επόμενη τριετία παραμένει η μείωση του αποθέματος των NPEs κατά €3,1 δισ. και η πτώση του δείκτη NPE στο 4% στα τέλη του 2025, από 7% το 2022 για τα τέσσερα ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι συστημικές τράπεζες προβλέπουν ότι η μείωση του αποθέματος των NPEs θα προέλθει κυρίως από αποπληρωμές κατά €1,9 δισ. και διαγραφές κατά €1,7 δισ. και, δευτερευόντως, από πωλήσεις (€700 εκατ. ) και ρευστοποιήσεις (€500 εκατ. ).

Τα χαρτοφυλάκια που άλλαξαν χέρια

Τον "χορό" των πωλήσεων άνοιξε η Alpha Bank με την πώληση κόκκινων δανείων ύψους €1,5 δισ. Πρόσφατα η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Cell. Η Συναλλαγή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2023, είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και θα συμβάλει στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Την σκυτάλη πήρε η Attica Bank η οποία στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, συνολικής λογιστικής αξίας €312 εκατ. με την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) Lousios Limited που ιδρύθηκε από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την εξαγορά του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

H AB CarVal Investors, L.P. αποτελεί διεθνή όμιλο με σημαντική εμπειρία σε διαχείριση πιστωτικών στοιχείων ενεργητικού και ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση περί των €17 δισ. Οπως λέει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα η ανωτέρω συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Τράπεζας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Την ολοκλήρωσης της εξαγοράς θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Πειραιώς στον χώρο του leasing με την επωνυμία Sunshine Leases ανακοίνωσε η Bain Capital. Τα δύο μέρη είχαν προχωρήσει σε μεταξύ τους συμφωνία από πέρυσι το Σεπτέμβριο η οποία προέβλεπε αφενός μεν την εξαγορά του 100% της Sunshine Leases , της θυγατρικής του Ομίλου Πειραιώς στο χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφετέρου την απόκτηση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επίσης στο χώρο του leasing (χαρτοφυλάκιο Sunshine). Η λογιστική αξία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου NPL ανέρχεται σε €500 εκατ. και οι εγγυήσεις που φέρουν τα μισθώματα συμπεριλαμβάνουν κυρίως εμπορικά ακίνητα real estate και περιουσιακά στοιχεία ξενοδοχείων. Να σημειωθεί οτι πρόκειται για την πέμπτη μεγαλύτερη απόκτηση χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην ελληνική αγορά ( έχουν προηγηθεί τα projects HCL-EGEE, Amoeba, Icon and Frontier.