Προχωρούν επενδύσεις ύψους €6,7 δισ. της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Προχωρούν επενδύσεις ύψους €6,7 δισ. της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Προχωρούν επενδύσεις ύψους €6,7 δισ. της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Εξασφαλισμένα τα κεφάλαια από τις ομολογιακές εκδόσεις.
RE+D magazine
04.10.2022

Επενδύσεις ύψους €6,7 δισ. προχωρά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο οποίος σύμφωνα με τα αποτελέσματα α' εξαμήνου 2022 διαθέτει ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο ύψους €4,9 δισ.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας έχουν εξασφαλισθεί μέσω των ομολογιακών εκδόσεων όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια για τις επενδύσεις που "τρέχει" καθώς και για νέα συμβόλαια. Οπως είπε, μάλιστα, αρκετά από τα έργα παραχώρησης προσφέρουν προστασία από άνοδο των επιτοκίων κάτι που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κινήσεις της εταιρείας δεν αναμένεται να της δημιουργήσουν πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου διαμορφώθηκε το α' εξάμηνο του 2022 σε €420,4 εκατ. έναντι €248,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 69,4%. Το προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκε σε €40,7 εκατ. έναντι €27,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και είναι αυξημένο κατά 46,4%, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

Στις Παραχωρήσεις, ο Όμιλος μετά και την προσθήκη της Εγνατίας Οδού, θα διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 1.500 χλμ. και ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου. Στο α’ εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών του τομέα των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκε σε €93,9 εκατ. έναντι €69,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες διελεύσεις στο α' εξάμηνο του 2022, συνεπεία της εξάλειψης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω Covid-19. Το προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε €47,7 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και είναι αυξημένο κατά 3,2%. Το περιθώριο EBITDA σημείωσε μεγάλη πτώση στο 50,8% από 66,1% το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.