Σε τροχιά υλοποίησης η μεγαλύτερη ελληνική επενδυτική ακινήτων
Σε τροχιά υλοποίησης η μεγαλύτερη ελληνική επενδυτική ακινήτων

Σε τροχιά υλοποίησης η μεγαλύτερη ελληνική επενδυτική ακινήτων

Βρέθηκε -τελικά- επενδυτής για το Φορέα των ευάλωτων νοικοκυριών
Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης
02.08.2022

Η μεγαλύτερη ελληνική επενδυτική ακινήτων μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Με τη βοήθεια του κράτους που θα επιδοτήσει σε ποσοστό μέχρι και 75% την παραγωγή εισοδήματος από το συγκεκριμένο φορέα, βρέθηκε τελικά ο τολμηρός που δίνει λύση στο πρόβλημα στέγασης των ευάλωτων νοικοκυριών και λύνοντας ένα κατ’ αρχήν κοινωνικό ζήτημα, έρχεται να συμπληρώσει το τελευταίο κομμάτι του πάζλ, που πολύ προσεκτικά ξεκίνησε τρία χρόνια πριν ο Γιώργος Ζαββός οδηγώντας και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας ενεργητικού με το όνομα «Ηρακλής», χωρίς να κληθεί να συμμετάσχει -για μία ακόμη φορά- στη «διάσωσή» τους ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης.

Το σύνολο των «γνωστών» θεσμικών επενδυτών που νέμονται την ελληνική αγορά ακινήτων και προσβλέπουν στο συνδυασμό μερίσματος και αξίας, κάνοντας τα… μαθηματικά κατέληξε στο ότι «το εγχείρημα διαχείρισης ενός διάσπαρτου χαρτοφυλακίου μικρών κατοικιών / διαμερισμάτων δεν αποτελεί επενδυτική επιλογή όταν απέναντι σου έχεις ένα νοικοκυριό που με δυσκολία ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθημερινής διαβίωσης». Ιδιαίτερα μάλιστα σε ένα βεβαρυμμένο από τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση που χτυπάει την πόρτα του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας το στασιμοπληθωρισμό να αποτελεί το πλέον ευνοϊκό σενάριο για τις σθεναρές οικονομίες του Βορρά.

Ο νέος Φορέας που συμπληρώνει τον πτωχευτικό νόμο της δεύτερης ευκαιρίας, ξεκινά με αξία ενεργητικού περί τα €2 δισ., το δε επενδυτικό σχήμα που πλειοδότησε στον διαγωνισμό για την υλοποίηση του θα ανακοινωθεί δια στόματος Πρωθυπουργού, αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας «πτωχευμένου» ευάλωτου οφειλέτη, και τη επαναμίσθωσή του σε αυτόν, για δώδεκα χρόνια.

Η Σύμβαση Παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό, βάσει του οποίου, πριν από την εξάντληση των αρχικών οικονομικών δεσμεύσεων του Φορέα, ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει να τις αυξήσει, σε κάθε περίπτωση παρατείνοντας και χρονικά την υποχρέωσή του για απόκτηση κύριας κατοικίας από ευάλωτους οφειλέτες. Σε διαφορετική περίπτωση, το Δημόσιο δύναται να παραχωρήσει εκ νέου τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και σε άλλο νομικό πρόσωπο, δίχως να επηρεάζονται οι υφιστάμενες μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί με τον Φορέα.

Πέραν της Ίδιας Συμμετοχής, ο Φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφαλαία από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν στην Φάση Β’.

Το Δημόσιο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δύναται να επιλέξει να παρέχει εγγυήσεις προς τον Φορέα, το είδος, το ύψος, η έκταση καθώς και το αντάλλαγμα των οποίων θα προσδιοριστούν στη Φάση Β αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης θα είναι υπό την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισής καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπολογίζει ότι σε ετήσια βάση θα αγοράζει περί τις 5.000 κατοικίες, οι συστημικές τράπεζες κάνουν λόγο για 3.000, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τόσο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία υποστηριζόμενη από εργαλεία ικανά να αντιμετωπίσουν ακίνητα με μεγάλο εύρος ως προς την αξία, αλλά και ιδιαιτερότητες που απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στη ρηχή και μικρή σε όγκους συναλλαγών ελληνική αγορά.

Την ίδια ώρα η παραγωγή προσιτών κατοικιών στις ΗΠΑ μπαίνει σε έναν νέο κόσμο το 2022, με αυξημένη έμφαση από την Federal Housing Finance Agency, έναν ομοσπονδιακό λογαριασμό δαπανών που θα διαθέσει έως και $50 δισ. για την ενίσχυση του στεγαστικού αποθέματος και τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα επιλογών χρηματοδοτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα  αυτό φιλοδοξεί να γεφυρώσει το κενό για την παραγωγή νέων κατοικιών που θα καλύψουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται να καλυφθούν ανάγκες πληθυσμού που διαθέτει μέχρι και 60% του μέσου εισοδήματος.