Συγχωνεύονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες της Blackstone
Συγχωνεύονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες της Blackstone

Συγχωνεύονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες της Blackstone

Η νέα δομή θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη δημιουργώντας μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία για πελάτες και δανειολήπτες.
RE+D magazine
20.09.2023

Η Blackstone ανακοίνωσε την συγχώνευση των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών ομίλων της σε μια ενιαία νέα μονάδα, την Blackstone Credit & Insurance.

Το Credit and Insurance είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της Blackstone – υπερδιπλασιάστηκε στα 295 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση τα τελευταία τρία χρόνια. 

Σήμερα, οι κορυφαίες στην αγορά επιχειρήσεις της Blackstone περιλαμβάνουν: το μεγαλύτερο BDC (BCRED), το μεγαλύτερο ιδιωτικό ταμείο ενεργειακής μετάβασης πίστωσης (BGREEN), τον μεγαλύτερο διαχειριστή CLOs και δανείων ανώτερων αρχών στον κόσμο και τον δεύτερο μεγαλύτερο εναλλακτικό διαχειριστή ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων.

Η νέα δομή θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη δημιουργώντας μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία για πελάτες και δανειολήπτες. Η BXCI θα προσφέρει μια ενιαία λύση σε εταιρικές, βασισμένες σε περιουσιακά στοιχεία, επενδυτικού και μη επενδυτικού βαθμού ιδιωτικές πιστώσεις.

Ο Steve Schwarzman, Συνιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone δήλωσε, «Βλέπουμε την ευκαιρία για την BXCI, μαζί με την πίστωση Real Estate, να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια».

Ο Jon Gray, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, δήλωσε, «Η εξαιρετική ζήτηση από τους πελάτες μας έχει κάνει την Πίστωση και την Ασφάλιση τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της Blackstone. Αυτή η ολοκλήρωση μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί δανειστές και να εξυπηρετούμε πιο ολοκληρωμένα τους ασφαλιστικούς μας πελάτες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τους ιδιώτες πελάτες μας».