Το προτεινόμενο Δ.Σ της Intrakat από την μέτοχο «WINEX INVESTMENT LIMITED»
Το προτεινόμενο Δ.Σ της Intrakat από την μέτοχο «WINEX INVESTMENT LIMITED»

Το προτεινόμενο Δ.Σ της Intrakat από την μέτοχο «WINEX INVESTMENT LIMITED»

Η νέα σύνθεση αναμένεται να υπερψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση μετόχων την Παρασκευή 15 Ιουλίου
RE+D magazine
12.07.2022

Την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Intrakat που θα λάβει χώρα στις 15 Ιουλίου 2022 η βασική μέτοχος με την επωνυμία «WINEX INVESTMENT LIMITED».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 

1. Τζαβέλλα Νίκη 

2. Εξάρχου Αλέξανδρος 

3. Παμπούκης Χάρης 

4. Γιόκαρη Αντιγόνη 

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος 

6. Βουγιούκας Νικόλαος 

7. Τσοτσορός Ευστάθιος 

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης 

9. Αθανάσιος Σχίζας

Εκ των ως άνω μελών, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευστάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και Αθανάσιος Σχίζας θα προταθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται οι:

- Νικόλαος Βουγιούκας (Πρόεδρος) 

- Αθανάσιος Σχίζας

- Παναγιώτης Αντιβαλίδης