Θεσμικά
Share Copy Link
Ξεκίνησε η COP27 στην Αίγυπτο

Σειρά από συζητήσεις και εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το δομημένο περιβάλλον

Κατ΄ εξαίρεση αρτιότητα σε οικόπεδα που προορίζονται για ξενοδοχεία

Τι προβλέπει νέα απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

"Παράθυρο" για οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις

Ποιες είναι οι δυο κατηγορίες αυθαιρέτων και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Υποχρεωτικές οι πράσινες στέγες στη Γαλλία

Απαραίτητη προϋπόθεση η μερική κάλυψη από φυτά ή φωτοβολταϊκά

Share Copy Link
Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Επικαιροποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη, από κάθε αιτία, των δημοσίων εσόδων.

Share Copy Link
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του συγκοινωνιών

Επιδοτούνται τα άγονα δρομολόγια, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη μετακινήσεων επιβατών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.