Θεσμικά
Οι κατά RICS 12 βασικοί δείκτες ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων

Λίστα δεδομένων που μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους αναφοράς και στις εκθέσεις αποτίμησης.

Κλείνει η πλατφόρμα για τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται το αργότερο έως 19/3/2024.

Share Copy Link
Στην Βουλή το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό

Ποιες είναι οι βελτιώσεις που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Share Copy Link
Πρωτοβουλία της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας για το Χωροταξικό Σχεδιασμό

Η μελέτη θα αποτελεί εξέλιξη των προηγούμενων που εκπόνισαν οι Ε.ΜΑ.Ε και διαΝΕΟσις.